لطفا منتظر بمانید

ششم دبستان
استعداد تحلیلی ششم
محمدعلی صادق‌پور ماجد
محمدعلی صادق‌پور ماجد
ریاضی پیشرفته ششم
محمدعلی صادق‌پور ماجد
محمدعلی صادق‌پور ماجد

پنجم دبستان
دوره تابستانه ریاضی
محمدعلی صادق‌پور ماجد
محمدعلی صادق‌پور ماجد